Wouter Dijkshoorn

09/05/2022

Voedingsstrategie triathlon

De tijdspanne van de triathlon is voor een groot deel bepalend of en hoe je met de voeding aan de slag gaat. Een sprint triathlon duurt […]
12/04/2022

Taperen richting jouw evenement

Waar de ene atleet er van gruwelt vind ik, David, het altijd de lekkerste periode in mijn trainingsopbouw richting een evenement, de taper. In deze periode […]
08/04/2022

De waarde van een triathlon specifieke training

De waarde van triathlon specifieke trainingen is onderschat. Denkend aan de trainingswet 'specificiteit' is het belangrijk om dit te oefenen. Dat kan tegenvallers in de wedstrijd voorkomen en prestaties verbeteren!
07/03/2022

De wedstrijdspecifieke voorbereidingsperiode

De fysieke en technische inhoud is (grotendeels) aanwezig vanuit de 1ste en 2de voorbereidingsperiode. Nu gaat de stap gemaakt worden naar het doorbouwen in sport specifieke […]