Hoe gaat Training Tweaks om met persoonlijke gegevens?

Doel van de gegevensvastlegging:

 1. Het versturen van facturen
 2. Het in kaart brengen van de (fysieke) toestand van de klanten (=atleten)
 3. Contact maken voor versturen van informatie van de trainingen
 4. Versturen van tickets voor (groeps)trainingen

Type gegevens:

 1. naw gegevens
 2. Contactgegevens
 3. Geboortedatum
 4. Relevante medische gegevens voor sporten
 5. Fysieke parameters als rusthartslag, maximaalhartslag en drempelwaarden (hartslag, vermogen en snelheid)

Doorgeven van gegevens:

 1. De facturen kunnen door de belastingdienst opgevraagd worden.
 2. Gegevens uit punten 2, 3 en 4 hierboven worden niet gedeeld of doorgegeven.
 3. Gegevens uit punten 5 worden gebruikt in TrainingPeaks. Hier is de klant eigenaar van de gegevens.

Duur van bewaren gegevens:

 1. Factuurgegevens minimaal 10 jaar.
 2. Contactgegevens, geboortedatum, relevante medische gegeven en fysieke parameters zolang de atleet klant is (bij beëindigen samenwerking worden de betreffende offline documenten verwijderd). Ook de connectie op TrainingPeaks wordt stopgezet.

Cookies:

Geen gebruik van cookies. Wel gebruik van Google Analytics waarbij IP-adressen worden geanonimiseerd.

Beveiliging persoonsgegevens:

Er wordt voor een adequate beveiliging van gegevens gezorgd. Voor meer toelichting kan je contact opnemen met Wouter Dijkshoorn voor nadere toelichting.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens:

Op aanvraag kunnen klanten (=atleten) hun eigen ingestuurde documentatie terugvragen en vragen de documenten te verwijderen. Daarnaast kan ik op aanvraag de facturen versturen. Deze kan ik pas na 10 jaar verwijderen vanuit mijn online boekhoudprogramma.

Recht op intrekking van verleende toestemming:

Per 25 mei 2018 is in het startdocument en algemene voorwaarden aangegeven dat de klant recht heeft op het intrekken van verleende toestemming met uitzondering van de gegevens die op de facturen staan.

Recht om een klacht in te dienen:

Uiteraard is er ruimte om een klacht in te dienen. Per 25 mei 2018 is in het startdocument en algemene voorwaarden aangegeven dat de klant recht heeft op het indienden van een klacht.