Fietsvakantie in Oeganda, een vorm van blokperiodisering?!