Triathlon training: kalibreren in de warming up tijdens de open water training